Trubadur Joar Balstad tilbake på Tic-Kjelleren Sandefjord

Joar Balstad “Jobba” er en gammel ringrev innen trubadurfaget. Har til trampeklapp spilt og sunget for øltørste folk, siden den gang han knapt selv kunne gå. Med sin utpregede stemmeprakt sørger han for en god del liv, og dertil en god porsjon røre.
Musikk til øllet? Joar er ditt første-valg for denne kvelden i Sandefjord!
Vel møtt!