MONSTER-TRUBADUR TIL HALLOWEENFEST

Eg ha alltid trudd på talet sju
Men kansi æ’re overtru
Når den svarte katta spring forbi
So står eg tvilande ei tid
Gauk i sør
I skogkanten skrik ein gamal røv
Det æ best du spør
Kor foten trør

Trø ‘kji fysst i venstre sko
Når sjø’n æ grøn bi dagen god
Du mista kansi alt ditt hell
Hvis hanen gjel ein kveld
Gauk i sør
I skogkanten skrik ein gamal røv
Det æ best du spør
Kor foten trør

Ei flaggermus og ormeblod
Gjer drikken sterk og god
Når nåla hardt i dokka sting
Ja då skjer det fæle ting!
Gauk i sør
I skogkanten skrik ein gamal røv
Det æ best du spør
Kor foten trør